środa, 25 maja 2016

Budowa balaski PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Stawianie sztachety plastikowe na plot i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Plot plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ploty PVC na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy proponowane balustrady plastykowe na plot i furtkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

1 komentarz: